Podmienky ochrany osobných údajov

 Sme spoločnosť : Róbert Gajdoš - VITAMÍNY A VITALITA, so sídlom Komárňanská ulica 57, 94002 Nové Zámky, IČO 37065874, e-mail : info@vitaminyavitalita.sk, telefónne číslo +421905442147.

 Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.vitaminyavitalita.sk

 Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu : Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 1rok od našej poslednej komunikácie, v zmysle ochrany osobných údajov.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email, IČO, DIČ, IČ DPH.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru, z dôvodu nutnosti archivovania účtovných dokladov v zmysle Finančnej správy Slovenskej republiky po dobu 10 rokov. 

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@vitaminyavitalita.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Slovenská pošta, GLS)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb Global Payments
  • poskytovateľ e-mailingovej služby spoločnosť Google

 

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

Spoločnosť Ing. Adriana Mellenová, ktorá nám zabezpečuje účtovnú evidenciu a služby s tým spojené.

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Spracovávame vaše osobné údaje len v nevyhnutnom objeme v súvislosti realizácie vašej objednávky vytvorenej na našom internetovom obchode. 

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu : meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska resp. adresa pre doručenie tovaru, emailový kontakt, telefónne číslo resp. mobil. Tieto údaje sú uložené v našej databáze zákazníkov a sú nevyhnutné ku komunikácii s vami a k vybaveniu a doručeniu tovaru v zmysle vašej objednávky.

Naša spoločnosť používa na ochranu uložených údajov v elektronickej podobe platený profesionálny antivírus a firewall od spoločnosti ESET, program Windows Defender, Malware Fighter, všetky programy sú pravidelne aktualizované, čím je aj neustále zabezpečená kontrola ich funkčnosti.

Osobné údaje zákazníkov nášho internetového obchodu sa spracovávajú a ukladajú v administrátorskom prostredí, ku ktorému je prístup len po zadaní hesla, ktoré sa pravidelne mení. Navyše náš internetový obchod je zabezpečený tzv. SSL certifikátom, ktorý slúži na zvýšenie bezpečnosti pri spracovávaní údajov, ktoré nám pri vytváraní objednávky poskytnete a v neposlednom rade prispieva k našej dôveryhodnosti.
Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s týmito údajmi sú našou spoločnosťou riadne vyškolené v súvislosti s ochranou osobných údajov GDPR ako pracovať s osobnými údajmi zákazníkov a sú zaviazané mlčanlivosťou formou písomnej zmluvy . Povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení pracovného pomeru dotknutých osôb v našej spoločnosti, k čomu ich zaväzuje písomná zmluva.
Naša spoločnosť neustále sleduje stav a vývoj v danej oblasti spracovávania osobných údajov a pri každej zmene daných pravidiel  a v legislatívne určenom čase bude tieto zmeny aktualizovať na stránkach internetového obchodu, tak aby aj naďalej bolo používanie osobných údajov našich zákazníkov bezpečné.

 

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@vitaminyavitalita.sk alebo zavolajte na tel. č. 0905442147

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

[•]

[•]

[•]

Relačné /Permanentné ([•] hodín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii, alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 1. 6. 2022